Vaccination

Vi erbjuder vaccin till alla barn enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram för barn.

Vaccinationsprogrammet

6-8 veckor Rotavirus
3 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker, rotavirus
5 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker
12 månader Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker
18 månader Mässling, påssjuka och röda hund
5-6 år Difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Vaccinationsprogram för barn

Resevaccin

Vid utlandsresa kan barnet behöva andra vaccinationer. Vänligen ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell information och vaccinering.