Barnhälsovårdsprogrammet

1-14 d Hembesök, inskrivningsbesök
1 mån Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av läkare
6-8 v Hälsoundersökning, utvecklingsbedömning Rotavirusvaccination. EPDS samtal.
2,5-3 mån Grundvaccination 1 och Rotavirusvaccination
5 mån Grundvaccination 2
6 mån Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av läkare
8 mån Utvecklingsbedömning
10 mån Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av läkare
12 mån Grundvaccination 3
18 mån Utvecklingsbedömning och vaccination
3 år Språk och utvecklingsbedömning
4 år Utvecklingsbedömning, syn- och hörselkontroll
5 år Utvecklingsbedömning, vaccination och synundersökning