Barnhälsan Kvarnen AB har sedan 2001 erbjudit barnhälsovård för barn mellan 0- 6 år på uppdrag av Stockholm länslandsting.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att ge råd och stöd i föräldraskapet. Vi arbetar för att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Hos oss arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, barnläkare och distriktsläkare. Vi har ett nära samarbete med barnpsykolog, socionom, logoped, ortoptist, barnläkarmottagning, förskola/skola och socialtjänsten.

Till oss kan ni vända er när ni har frågor kring amning, kost, sömn, vaccinationer, rådgivning vid sjukdom med mera. Barnavårdscentralen erbjuder kvalificerad barnhälsovård utan kostnad från barnets födelse till skolstart.


Med anledning av Covid-19

Begränsningar för medföljande

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med, inga syskon. Restriktionerna gäller till vidare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och boka om din tid.

Om du eller ditt barn visar förkylningssymtom ska ni inte komma till BVC mottagningen. Ring oss vid tveksamhet.

Vi prioriterar nyfödda och vaccinationer. Alla föräldragrupper ställs in. Årskontroller kan komma att bokas om med kort varsel.

Läs på 1177- Om coronaviruset

Kontaktinformation