Barnhälsan Kvarnen AB har sedan 2001 erbjudit barnhälsovård för barn mellan 0- 6 år på uppdrag av Stockholm länslandsting.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att ge råd och stöd i föräldraskapet. Vi arbetar för att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Hos oss arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, barnläkare och distriktsläkare. Vi har ett nära samarbete med barnpsykolog, socionom, logoped, ortoptist, barnläkarmottagning, förskola/skola och socialtjänsten.

Till oss kan ni vända er när ni har frågor kring amning, kost, sömn, vaccinationer, rådgivning vid sjukdom med mera. Barnavårdscentralen erbjuder kvalificerad barnhälsovård utan kostnad från barnets födelse till skolstart.


Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vid frågor om Coronavirus (Covid-19) finns även ett nationellt informationsnummer som är öppet dygnet runt. Ring 11313

Med anledning av Covid-19

Om du eller ditt barn visar förkylningssymtom ska ni inte komma till BVC mottagningen. Ring oss vid tveksamhet.

Vi prioriterar nyfödda och vaccinationer. Alla föräldragrupper ställs in. Årskontroller kan komma att bokas om med kort varsel.

Läs på 1177- Om coronaviruset

Kontaktinformation